Obchodní podmínky

I. Předmět díla a objednávka

Předmětem díla je zhotovení fotografií nebo videa fotografem (dále jen zhotovitel) pro zákazníka na základě jeho objednávky, a to jednak ve formě balíčku retušovaných a upravovaných fotografií či videa v elektronické podobě (internetové úložiště) nebo ve formě tištěných fotografií.
Hotové fotografie nebo video jsou zasílány formou nahrání na internetové úložiště (s heslem), kde si je klient může stáhnout. 
Objednávku je možno učinit e-mailem, přes formulář na webových stánkách www.lucashrncir.com nebo zprávou přes sociální sítě (FB, IG)
Objednávkou potvrzuje zákazník automaticky přijetí těchto obchodních podmínek a souhlas s nimi.
Termín realizace objednávky závisí na naplněnosti kapacity zhotovitele, objemu požadovaného díla a v případě díla v exteriéru také na vlivu počasí, které může být důvodem pro posun fotografování/natáčení na jiný volný termín.
Dohodnutý termín je nutno přesně dodržovat, dřívější příchod zákazníka není žádoucí, pozdní příchod o více než půl hodiny, bez předchozí omluvy může být důvodem ke zrušení objednávky. 
Výčet a cena fotografií nebo videa se řídí ceníkem na webových stránkách www.lucashrncir.com nebo jsou domlouvány individuálně. Cena za focení/natáčení je splatná v ten den po samotném focení nebo natáčení.
Fotografie vybrané nad rámec balíčku jsou placeny samostatně před dodáním a cena je 100 Kč za každou jednu fotografii nad rámec balíčku.
Fotografie nebo video vybírá zhotovitel sám dle vlastního uvážení v počtu dostatečně charakterizujícím vybraný balíček zákazníkem. Případně po předchozí domluvě lze zaslat náhledy k výběru.
Podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není možno bez souhlasu zhotovitele náhledy dále kdekoli zveřejňovat a ani je jakkoliv upravovat (např. odstraněním loga). Jsou stále ve vlastnictví autora.

II. Další podmínky a reklamace

Předpokladem pro dodržení časového rámce fotografování či natáčení a pro optimální záběry je řádná spolupráce osob zákazníka a dodržování pokynů zhotovitele při pořizování fotografií nebo videa.
Nevhodné chování nebo urážlivé jednání osob zákazníka může být důvodem k zastavení prací a předání nedokončeného díla bez snížení smluvené ceny.
Doba dodání fotografií je 3 – 4 týdny od fotografování.
Doba dodání videa je 3 – 6 týdnů od natáčení.
Video je dodáváno vždy sestříhané, upravené a obarvené.
Všechny odevzdané fotografie jsou upravované (retušované).
Rodinné fotografie obsahují výraznější úpravy – zjemnění vrásek, hlubší retuš pleti, ořez, kontrast, jas apod. Případné lehké úpravy proporcí je možno provést jen na žádost klienta.
Reportážní a skupinové fotografie nejsou výrazně retušovány a obsahují jen základní úpravu.
V průběhu fotografování je zakázáno pořizovat jakýkoliv foto nebo video záznam z práce fotografa.
Vlastní vzhled a nespokojenost s ním není důvodem k reklamaci fotografií.
V případě nadstandardních přání (úprava zubů, zeštíhlení, odstranění tetování/samolepek, úpravy trčících ramínek či neposlušných vlasů a dalších náročnějších retuší) je účtován příplatek 100 Kč za každou fotografii.
V případě, že zákazník požaduje návštěvu fotografa doma nebo jiném místě fotografování v exteriéru, připlácí se k ceně balíčku dopravné ve výši 5 Kč /km.
Reklamace tištěných fotografií je možná jen na základě viditelné tiskové chyby, jako jsou škrábance, šmouhy, pruhy apod., případně při viditelné hrubé neostrosti. Nelze reklamovat barevnost, tmavost či světlost tištěné fotografie.
Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky!
Snímky raw uchovávám 1 měsíc po převzetí hotové zakázky, samotné hotové zakázky uchovávám max. 3 měsíce. 
Na všechny fotografie a videa pořízené zhotovitelem se vztahuje autorský zákon č. 121/2000 Sb.
Vyhrazuji si právo a možnost použít fotografie/videa z focení/natáčení do svého portfolia. 
Vyhrazuji si právo při nečekaných událostech ev. nemoci, dovolené tuto dobu prodloužit.

Důležité informace:

Při focení nebo natáčení v placených místech, (zahrady, parky) není součástí ceny za fotobalíček vstupné nebo jiné poplatky za fotografa a asistentku. 
U míst, kde není aktuálně jiná možnost parkování než placené parkování, bude parkování připočítáno k ceně. 
Možnost tisku fotografií, vypálení na DVD anebo USB za příplatek - individuálně dle domluvy. 
NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE ANI VIDEA NEPOSKYTUJI!
Fotografie a videa jsou subjektivním a kreativním vnímáním fotografa a jeho vlastnímu způsobu úpravy fotografií (barva, kontrast atd.). 
Na všechny mé fotografie a videa se vztahuje autorský zákon. Není možné fotografie ani videa používat ke komerčním účelům anebo je poskytovat třetím stranám bez mého písemného souhlasu. 

Tyto obchodní podmínky platí od 1. května 2022