Zásady zpracování osobních údajů

I. Správce a jeho kontaktní údaje

Provozovatelem webových stránek www.lucashrncir.com a správcem osobních údajů je Lukáš Hrnčíř IČO: 07783485 se sídlem Ostravská 216, 261 01 Příbram, který Vaše osobní údaje zpracovává v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, a souvisejících předpisů, včetně českých norem o ochraně osobních údajů.

V případě, že budete s námi chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit e-mailem lukashrncirart@gmail.com.

II. Účel a právní základ zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje prostřednictvím webu. Zpracovává je pro účel realizace práv a povinností z kupní smlouvy (předání, dodání zboží, fakturace platby, atd.), pro účely řádného vedení účetnictví a plnění daňových povinností, a také pro účely zasílání obchodních sdělení.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), nebo je nezbytné pro splnění jiných právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), nebo, v rozsahu zasílání obchodních sdělení, je nezbytné pro účely oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

III. Příjemce osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme těmto příjemcům ve smyslu čl. 4 odst. 9 GDPR:

Zpracovateli účetnictví

IV. Práva subjektu údajů

Jaká práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?

Právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup, prostřednictvím kopie, k těmto osobním údajům.
Právo na opravu, tedy abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.
Právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, případně je vymazali, budou-li pro to splněny podmínky.
Právo, abychom aktualizovali Vaše osobní údaje u příjemců, tedy abychom oznámili příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.
Právo odhlásit se z odběru obchodních sdělení.
Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

V. Zpracování a uchování osobních údajů

Veškeré poskytnuté osobní údaje uchováme v souladu s platnými zákony, přičemž tyto osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Zároveň jsme připraveni v souladu s interními postupy učinit kroky, které povedou ke zničení nebo anonymizaci osobních údajů, pokud tyto údaje již nebudou nadále potřebné pro stanové účely, anebo na žádost subjektu údajů.